Hier vindt u handvatten, tips en voorbeelden om integraal aan de slag te gaan met een gezondheidsthema.

Integraal werken aan gezondheid

Om het effect van uw inspanningen te vergroten kiest u voor elk gezondheidsthema waarmee u aan de slag gaat, activiteiten op basis van de vier pijlers:

  • Beleid: u neemt de gekozen thema’s, inclusief beoogde resultaten en activiteiten, op in het beleid en werkt deze bij voorkeur uit op alle pijlers. Zo borgt u de structurele aandacht voor het gekozen gezondheidsthema.
  • Ontwikkelen: u biedt activiteiten aan gericht op kennis vergroten, vaardigheden aanleren en een positieve houding over gezonde leefstijl bevorderen bij kinderen en medewerkers.
  • Omgeving: u hebt aandacht voor de fysieke en sociale omgeving zodat kinderen zich gezond kunnen ontwikkelen en medewerkers gezond kunnen werken.
  • Signaleren: u bepaalt waarop medewerkers gaan signaleren binnen de thema’s waarmee u werkt.

Activiteitenoverzicht Gezonde Kinderopvang

Laat u inspireren door de activiteitenoverzichten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang op Loketgezondleven.nl. Daar vindt u actuele activiteiten die u kunt gebruiken in uw organisatie. De overzichten beginnen met erkende activiteiten. Dat zijn activiteiten van goede kwaliteit, die goed uitvoerbaar zijn in de praktijk en u een grotere kans op effect bieden. Een onafhankelijke erkenningscommissie heeft dit vastgesteld. 

Activiteitenoverzicht 0-4 jaar

Activiteitenoverzicht 4-12 jaar

De activiteitenoverzichten zijn niet uitputtend, ze breiden nog verder uit. Op Gezondekinderopvang.nl vindt u ook verwijzingen naar programma’s en activiteiten die u (nog) niet vindt op Loketgezondleven.nl. 

Activiteiten uitvoeren in de praktijk

Wanneer u activiteiten kiest is het van belang te bepalen wie die activiteiten coördineert en uitvoert. Het is in ieder geval belangrijk dat alle betrokkenen weten:

  • Welke activiteiten de organisatie doet.
  • Wat de doelen van de activiteiten zijn.
  • Wie de activiteiten uitvoert. 
  • Wanneer de activiteiten plaatsvinden (planning). 

Om te weten wat uw inspanningen opleveren, evalueert u de activiteit, zowel tijdens de uitvoering als na afloop. Hiervoor voert u bijvoorbeeld voortgangsgesprekken met de betrokkenen. Kijk voor meer informatie bij evalueren.

Uitgewerkte gezondheidsthema's

Op Gezondekinderopvang.nl vindt u voor de dagopvang tien en voor de bso elf gezondheidsthema’s. Deze zijn uitgewerkt in concrete activiteiten, met voorbeelden en praktische documenten. Daarmee kunt u direct aan de slag.
De thema’s zijn: voeding, bewegen, groen, sociaal-emotionele ontwikkeling, dagritme, mediaopvoeding, seksuele ontwikkeling, hygiëne, fysieke veiligheid en bescherming tegen zon (en voor bso ook middelengebruik).  

Gezondheidsthema's 0-4 jaar

Gezondheidsthema's 4-12 jaar