Wilt u als manager of (staf)medewerker aan de slag met Gezonde Kinderopvang en weet u nog niet met welk(e) thema(’s)? Dan kan het helpen als u de beginsituatie in kaart brengt. Dit doet u door een organisatieprofiel te maken. Dit profiel bestaat uit vier onderdelen. 

  • Wat uw organisatie al doet. 
  • Gezondheidsgegevens van de kinderen. 
  • Wensen en behoeften van pedagogisch medewerkers en ouders. 
  • Beleidsprioriteiten van uw organisatie en van de gemeente. 

Na deze stap is duidelijk welk gezondheidsthema of thema’s voor welke leeftijdsgroep aandacht nodig hebben. 

Wat uw organisatie al doet

Kinderopvangorganisaties doen al veel om een gezonde leefstijl van kinderen te stimuleren. Wat doet uw organisatie allemaal al? Vul de test 'Hoe gezond is jouw kinderopvang?' in voor uw dagopvang en/of bso en krijg een beeld hoe uw organisatie ervoor staat. U kunt de test samen met collega’s of de oudercommissie invullen. Zo werkt u gelijk aan het creëren van draagvlak. 

Om gezondheidsbeleid op te stellen is inzicht in de gezondheid van kinderen handig. Wat weet u van de gezondheid van de kinderen in uw opvang? Bijvoorbeeld: hoeveel kinderen met overgewicht zijn er? Hoe is het beeldschermgebruik van jonge kinderen? Hoe vaak spelen ze buiten? 

Informatie over de gezondheid van kinderen is  vaak op gemeentelijk niveau beschikbaar en soms op wijkniveau. Gemeenten gebruiken daarvoor de gezondheidsmonitor van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst . Deze monitor is voor 0-4 jarigen vaak mede gebaseerd op informatie van de jeugdgezondheidszorg (JGZJeugdgezondheidszorg). 

Voor kinderen van 4-12 jaar brengt de GGD elke vier jaar de lichamelijke en psychosociale gezondheid in kaart, via een vragenlijstonderzoek onder ouders of bovenbouwleerlingen. Het onderzoek stelt vragen over thema’s als voeding, buitenspelen, ouderschap, pesten en beeldschermgebruik. Daarnaast ziet de schoolarts de kinderen als ze 5 en 10 jaar zijn. Samen geeft deze informatie zicht op de gezondheid, leefstijl, opvoeding en het welzijn van 4-12 jarigen uit een gemeente of wijk.

Uw lokale GGD kan u ondersteunen om inzicht te krijgen in algemene gezondheidsgegevens van kinderen in uw gemeente of wijk. 

Inventariseer wensen en behoeften van ouders en pedagogisch medewerkers rondom de gezonde leefstijl van kinderen. U kunt dit bijvoorbeeld doen via een ouderavond, team- of werkoverleg, enquête, tijdens oudergesprekken of met de oudercommissie gelinkt aan uw pedagogisch beleid.
Tip: Download de behoeftepeiling met voorbeeldvragen die u kunt stellen. 

Binnen uw organisatie zijn er vast speerpunten die aanknopingspunten bieden om aan de slag te gaan voor met een gezondere leefstijl van kinderen. Zo kan nieuw traktatiebeleid, aanleiding zijn om ook de rest van het voedingsbeleid eens onder de loep te nemen. Het loont ook te kijken naar het beleid van de basisschool waarmee u samenwerkt. Als u aansluit op elkaars beleid en speerpunten creëert u een doorgaande lijn. Dit zorg voor duidelijkheid en meer effect op de gezondheid van kinderen. 

Elke gemeente heeft een nota gezondheidsbeleid. Daarbinnen kiezen gemeenten vaak voor speerpunten. Bijvoorbeeld overgewicht bij kinderen van 0-12 jaar terugdringen. Dit doen zij onder meer op basis van de jeugdgezondheids- en volksgezondheidsmonitor. Deze gemeentelijke beleidsprioriteiten kunnen u richting geven in de keuze voor een thema. Wanneer uw activiteiten bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente komt u mogelijk in aanmerking voor speciale (financiële) regelingen. Informeer hiernaar bij uw gemeente

Kijk of er een Gezonde Kinderopvang in de buurt is en vraag hen eens hoe zij aan de slag zijn gegaan met Gezonde Kinderopvang. Bekijk de overzichtskaart van locaties met een coach Gezonde Kinderopvang. U kunt ook advies vragen aan een van de ambassadeurs van Gezonde Kinderopvang. Zij denken graag met u mee.