Beeldmateriaal op RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-websites, zoals Gezondekinderopvang.nl, mag u niet zomaar gebruiken. Als u beeld van Gezonde Kinderopvang wilt gebruiken, stuur dan een verzoek naar gezondekinderopvang@rivm.nl. Als u beeld wilt gebruiken van RIVM, stuur dan een verzoek naar info@rivm.nl. Geef bij uw verzoek aan welk beeld het betreft en voor welke doeleinden. Beeldmateriaal van Gezonde Kinderopvang en het RIVM mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

(Her)gebruik van teksten mag

De teksten op de website mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden. Zorg daarbij wel voor bronvermelding (bron: Gezondekinderopvang.nl).

Links naar andere websites

Gezonde Kinderopvang is een samenwerkingsverband. Samen met diverse partners vullen we de website. De informatie via Gezondekinderopvang.nl is bedoeld voor professionals. Op de website vindt u informatie, verwijzingen naar websites en documenten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de betrouwbaarheid van deze websites of documenten ligt bij de makers daarvan.