Kies activiteiten op basis van de pijlers

In het plan van aanpak maakt u een vertaling van doelen (wat gaan we doen?) naar activiteiten (hoe gaan we dat doen?). Om het effect van uw inspanningen te vergroten kiest u voor elk gezondheidsthema waarmee u aan de slag gaat, activiteiten op basis van de vier pijlers:

 • Beleid: u neemt de gekozen thema’s, inclusief uw doelen en activiteiten, op in het beleid. U werkt deze uit op alle pijlers. Zo borgt u dat u het gekozen thema structureel aandacht  geeft.
 • Ontwikkelen: u biedt kinderen en medewerkers activiteiten aan. Met als doel hun kennis te vergroten, vaardigheden aan te leren en een positieve houding over gezonde leefstijl te bevorderen.
 • Omgeving: u hebt aandacht voor de fysieke en sociale omgeving zodat kinderen zich gezond kunnen ontwikkelen en medewerkers gezond kunnen werken.
 • Signaleren: u bepaalt waarop medewerkers gaan signaleren binnen de thema’s waarmee u werkt.

Activiteitenoverzicht Gezonde Kinderopvang

Laat u inspireren door de activiteitenoverzichten voor de dagopvang en buitenschoolse opvang op Loketgezondleven.nl: 

In deze overzichten vindt u erkende activiteiten die u kunt gebruiken in uw organisatie.  Erkende activiteiten zijn van goede kwaliteit, goed uitvoerbaar in de praktijk en bieden een grotere kans op effect. Een onafhankelijke erkenningscommissie heeft dit vastgesteld. Als er een nieuwe erkende activiteit voor de kinderopvang bijkomt, vindt u die in deze activiteitenoverzichten.  

Wat staat er in het plan?

Stel (eventueel samen met de werkgroep) op basis van stap 1 tot en met 3 een plan van aanpak op hoe u gaat werken aan Gezonde Kinderopvang. De coach Gezonde Kinderopvang kan dit voor uwe organisatie doen. In het plan van aanpak staan de volgende onderdelen:

 • De beginsituatie.  Beschrijf kort de beginsituatie.  Hiervoor gebruikt u de informatie die u hebt verzameld in stap 1.
 • Thema’s en doelen. Beschrijf met welk thema u aan de slag gaat en welke SMART-doelen u hebt opgesteld. Voor meer informatie zie stap 3.
 • Activiteiten. Beschrijf welke activiteiten u gaat uitvoeren op de vier pijlers (beleid, ontwikkeling, omgeving en signaleren). Kijk voor inspiratie naar de mogelijkheden per pijler op de pagina van het door u gekozen thema (zie de themapagina’s 0-4 jaar en 4-12 jaar).
 • Planning. Beschrijf wanneer u wat gaat doen. Wat is het tijdspad voor de activiteiten per jaar? Neem ook communicatie over ontwikkelingen mee in uw planning. Voor een goede uitvoering legt u activiteiten vast in een planning met een taakverdeling.
 • Taakverdeling. Beschrijf per activiteit wie hiermee aan de slag gaat. Zo kunt u elkaar blijven aanspreken op het proces en het behalen van de gewenste resultaten.
 • Begroting. Beschrijf met welke middelen de activiteiten worden bekostigd. Kijk ook bij Tips voor efficiënte inzet van uw mensen en middelen.
 • Evaluatie. Beschrijf hoe u achterhaalt of de activiteiten daadwerkelijk resultaat hebben gehad. Wanneer is de aanpak Gezonde Kinderopvang voor uw organisatie geslaagd? Wat zien buitenstaanders, wat merken ouders en kinderen? Lees meer over evalueren.

Tip voor coaches Gezonde Kinderopvang: stuur uw plan van aanpak op via de monitor Gezonde Kinderopvang en maak kans op bijvoorbeeld advies of een workshop van een kennisinstituut. 

Voorbeeld: veranderen kost tijd

KMN Kind & Co biedt dagelijks een beweegactiviteit aan op hun locaties. Kinderen spelen elke dag buiten en ze eten zo gezond mogelijk. Wat zijn leerervaringen en welke resultaten werden geboekt?

Clustermanager Carla Schriek vertelt: ‘Geef medewerkers, ouders en kinderen de tijd om te wennen. Neem ze mee in elke nieuwe stap. Veranderen kost tijd. Maar als het lukt, heb je ook echt wat.’ Lees verder