Planmatig aan de slag met Gezonde Kinderopvang

De aanpak werkt volgens een kwaliteitscyclus. Door deze regelmatig te doorlopen, vergroot u de kans op gezondheidswinst bij kinderen. Zo'n cyclus besteedt aandacht aan:  

  • Voorbereiden: een organisatieprofiel maken en thema’s kiezen.
  • Uitvoeren: integraal werken aan gezondheidsthema’s op vier pijlers.
  • Evalueren: resultaten en effecten meten.
  • Succesfactoren: de juiste voorwaarden creëren, zoals draagvlak en inzet van mensen en middelen.  
evalueren voorbereiden uitvoeren succesfactoren succesfactoren