Evalueren van de aanpak Gezonde Kinderopvang geeft inzicht in hoe de aanpak in de praktijk verloopt en ook of de inzet effect heeft.

Wat levert evalueren u eigenlijk op?

 • Inzicht in resultaten, bijvoorbeeld: aantal bereikte kinderen, X-aantal keer per dag buiten gespeeld, aanpak opgenomen in beleid, etc.
 • Inzicht in effecten en de context ervan, bijvoorbeeld: minder dikke kinderen, invulling partnerschap met ouders, minder ziekteverzuim medewerkers, etc.
 • Inzicht in het proces, wat gaat goed en wat kan beter.
 • Argumenten om de aanpak te verantwoorden richting samenwerkingspartijen en medewerkers.
 • Nieuwe ideeën om de aanpak beter en efficiënter te organiseren.
 • Indirect meer draagvlak: communiceren met partners en medewerkers over de voortgang, resultaten en effecten draagt bij aan het creëren van draagvlak.

"Wij communiceren via schoolbordjes bij de kapstokken dagelijks naar ouders wat we aan beweegactiviteiten doen. Het helpt ons bovendien creatief te blijven, want we willen niet elke dag hetzelfde op het bordje hebben staan."

Laurien Voss-Hanegraaf | het groenehuis

Aan de slag: terugblikken en evalueren met weinig tijd

De volgende tips helpen u wanneer u geen tijd heeft voor een uitgebreide evaluatie:

 • Noteer bij het uitvoeren van de activiteit een aantal gegevens, zoals hoeveel kinderen meedoen, hoe de activiteit bevalt, hoeveel geld en tijd de activiteit kost.
 • Maak korte verslagen van overleggen. De leerpunten kunt u meteen gebruiken om zaken bij te sturen. De verslagen kunt u ook gebruiken voor de communicatie over Gezonde Kinderopvang.

Evalueren kan verschillende doelen dienen:

 • De huidige situatie evalueren. 
 • Het uitvoeringsproces van activiteiten evalueren. 
 • De effectiviteit beoordelen. 
 • De inzet verantwoorden

Lees meer over de specifieke kenmerken van evaluatiedoelen.

Er zijn diverse soorten evaluaties die u voor verschillende doelen kunt toepassen:

 • Productevaluatie: over de resultaten van de inspanningen.
 • Procesevaluatie: over de vraag of de organisatie en uitvoering van activiteiten volgens planning en naar wens zijn verlopen.
 • Effectevaluatie: over de vraag of met de aanpak de doelstellingen zijn bereikt én deze tot meetbare effecten heeft geleid.

Lees meer over de soorten evaluaties

U kunt verschillende methoden gebruiken bij het evalueren:

 • Enquête: geschikt om meerdere personen op een systematische manier te bevragen over een groot aantal onderwerpen.
 • Open interview: geschikt om opinies, ideeën en motieven van een beperkt aantal personen te onderzoeken.
 • Observatie: geschikt om een snelle indruk van een proces te krijgen.
 • Groepsgesprek: vergelijkbaar met interview maar met mogelijkheid op elkaar te reageren.