Evalueren van de aanpak Gezonde Kinderopvang geeft inzicht in hoe de aanpak in de praktijk verloopt en ook of de inzet effect heeft.

Wat levert evalueren u eigenlijk op?

 • Inzicht in resultaten, bijvoorbeeld: aantal bereikte kinderen, X-aantal keer per dag buiten gespeeld, aanpak opgenomen in beleid, etc.
 • Inzicht in effecten en de context ervan, bijvoorbeeld: minder dikke kinderen, invulling partnerschap met ouders, minder ziekteverzuim medewerkers, etc.
 • Inzicht in het proces, wat gaat goed en wat kan beter.
 • Argumenten om de aanpak te verantwoorden richting samenwerkingspartijen en medewerkers.
 • Nieuwe ideeën om de aanpak beter en efficiënter te organiseren.
 • Indirect meer draagvlak: communiceren met partners en medewerkers over de voortgang, resultaten en effecten draagt bij aan het creëren van draagvlak.

Aan de slag: terugblikken en evalueren met weinig tijd

De volgende tips helpen u wanneer u geen tijd heeft voor een uitgebreide evaluatie:

 • Noteer bij het uitvoeren van de activiteit een aantal gegevens, zoals hoeveel kinderen meedoen, hoe de activiteit bevalt, hoeveel geld en tijd de activiteit kost.
 • Maak korte verslagen van overleggen. De leerpunten kunt u meteen gebruiken om zaken bij te sturen. De verslagen kunt u ook gebruiken voor de communicatie over Gezonde Kinderopvang.

Evalueren kan verschillende doelen dienen:

 • De huidige situatie evalueren. 
 • Het uitvoeringsproces van activiteiten evalueren. 
 • De effectiviteit beoordelen. 
 • De inzet verantwoorden

Lees meer over de specifieke kenmerken van evaluatiedoelen.

Er zijn diverse soorten evaluaties die u voor verschillende doelen kunt toepassen:

 • Productevaluatie: over de resultaten van de inspanningen.
 • Procesevaluatie: over de vraag of de organisatie en uitvoering van activiteiten volgens planning en naar wens zijn verlopen.
 • Effectevaluatie: over de vraag of met de aanpak de doelstellingen zijn bereikt én deze tot meetbare effecten heeft geleid.

Lees meer over de soorten evaluaties

U kunt verschillende methoden gebruiken bij het evalueren:

 • Enquête: geschikt om meerdere personen op een systematische manier te bevragen over een groot aantal onderwerpen.
 • Open interview: geschikt om opinies, ideeën en motieven van een beperkt aantal personen te onderzoeken.
 • Observatie: geschikt om een snelle indruk van een proces te krijgen.
 • Groepsgesprek: vergelijkbaar met interview maar met mogelijkheid op elkaar te reageren.