Broertjes


Werken aan Gezonde Kinderopvang kan en hoeft u  niet alleen te doen. Overweeg met wie u wilt samenwerken. Wat hebt u nodig en wie kan dat bieden? Hoe u samenwerkt kan verschillen. Goede samenwerking biedt alle betrokken partijen altijd meerwaarde.

De voordelen van samenwerken

De voordelen van samenwerken zijn:

  • Beter resultaat: partners hebben eigen deskundigheid, kennis en ideeën, waarmee u elkaar versterkt.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid: door samen te werken met andere partijen ontstaat er gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat.
  • Toename draagvlak: bij samenwerken aan Gezonde Kinderopvang leren partijen en organisaties elkaar kennen. De betrokkenheid vergroot en men weet elkaar makkelijker te vinden.

De basisstappen voor een goede samenwerking

Wanneer u samenwerking wilt opzetten, kunt u de volgende stappen nemen:

  • Verken partners en situatie: verken uw mogelijke samenwerkingspartners en met welk doel samenwerken relevant kan zijn.
  • (Er)ken belangen: ga na wat ieders motieven en belangen voor samenwerking zijn en weet waar de win-win zit.
  • Zoek gezamenlijke ambitie: partijen delen ideeën over wat ze willen halen en kunnen inbrengen in de samenwerking. Zoek de gezamenlijke meerwaarde, die de betrokkenen ieder voor zich niet kunnen bereiken.
  • Samenwerking uitvoeren en evalueren: bepaal samen de inhoud en de vorm van de samenwerking. Leg de onderlinge afspraken hierover vast.

Met welke partijen kunt u samenwerken?

Belangrijke samenwerkingspartners zijn natuurlijk ouders. Daarnaast zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen. Mogelijke samenwerkingspartijen zijn: