Even voorstellen ...

Marja Schmitz | ambassadeur Gezonde Kinderopvang

 

Kwaliteit, beleid, organisatie en coaching

Kinderdagopvang Hoi Pipeloi te Schagerbrug

Ik ben ambassadeur omdat ...

… ik vind dat de aanpak Gezonde Kinderopvang de kwaliteit van de kinderopvang kan verhogen. De aanpak geeft concreet inzicht in wat je nodig hebt om in de praktijk te werken aan gezonde leefstijl. En daarmee bevorder je de kwaliteit van de kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers. Daarbij zijn de activiteiten goed te combineren met activiteiten uit een VVEVoor- en vroegschoolse educatie -programma.  
 

Hoe ik concreet werk aan Gezonde Kinderopvang           

Sinds het pilotjaar 2016 ben ik bezig met Gezonde Kinderopvang. Wij zijn vanuit ons programma Uk&Puk praktisch aan de slag gegaan. Bij het thema ‘Oef, wat warm’ zijn we meer water gaan drinken en ook hebben we de limonade vervangen door water. Vervolgens zijn we verder gegaan met gezonde voeding via het project ‘gezonde moestuinen’. Tevens hebben we de focus gelegd op bewegen. Zo volgden enkele pedagogisch medewerkers de training Beweegkriebels.

Sinds 2018 geef ik de scholing Een Gezonde Start aan medewerkers. Inmiddels hebben we een ouderavond verzorgd waarin ook Beweegkriebels aan bod kwam. De volgende stap is dat we met het team en met ondersteuning van een kinderdiëtiste ons voedingsbeleid gaan aanpassen.

U kunt mij mailen

Wilt u advies of kan ik met u meedenken over hoe u in uw kinderopvang aan de slag gaat en blijft met Gezonde Kinderopvang? Daarvoor kunt u bij mij terecht. Bijvoorbeeld over hoe u Gezonde Kinderopvang implementeert in uw organisatie. Wat is er allemaal al gedaan en wat is een goede aanpak voor uw organisatie.

Ik ben directeur van een kleinschalige organisatie voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Ik beschik over leservaring, zo ben ik trainer Beweegkriebels en Uk&Puk. Daarnaast kan ik de verbinding maken tussen Gezonde Kinderopvang en de thema’s uit Uk&Puk.

Ik help u graag! Mail mij via gezondekinderopvang@rivm.nl. Geef in uw mail aan dat u uw vraag aan mij, Marja Schmitz, wilt voorleggen.

Mijn passie

"(Praktische) kennis en achtergronden overbrengen op pedagogisch medewerkers, zodat zij van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam groeien en met nog meer plezier met jonge kinderen werken."

Meer weten?

Marja is één van onze ambassadeurs. Kijk voor haar collega’s en voor algemene informatie bij Ambassadeurs Gezonde Kinderopvang.