Regelmatig ontvangen wij vragen over Gezonde Kinderopvang. De antwoorden op deze vragen leest u in het onderstaande overzicht. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via gezondekinderopvang@rivm.nl

Algemeen

Dit doet u door te werken met de aanpak Gezonde Kinderopvang. De aanpak is een praktische werkwijze, die kinderopvangorganisaties ondersteunt om structureel en integraal te werken aan een gezonde leefstijl. De aanpak sluit aan bij wensen en behoeften van de organisatie en de directe omgeving en versterkt wat de kinderopvangorganisatie al doet. De pdf Tips en tools Gezonde Kinderopvang leidt u in vogelvlucht door aanpak. 

De Scholing Een Gezonde Start helpt bij het werken met de aanpak Gezonde Kinderopvang. In deze scholing leren pedagogisch medewerkers en gastouders hoe je samen met ouders en kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt en zelf het gezonde voorbeeld geeft. Bij de scholing hoort een train-de-trainercursus, die stafmedewerkers opleidt tot coach Gezonde Kinderopvang. De coach wordt hét aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen de organisatie en schoolt en coacht de eigen medewerkers structureel in Een Gezonde Start.

De brochure ‘Een gezonde kinderopvang in de praktijk’ informeert u over de pilot van de scholing Een Gezonde Start en aanpak Gezonde Kinderopvang in 2016. 

Kinderopvangorganisaties die werken met de aanpak Gezonde Kinderopvang werken planmatig en integraal aan de gezondheid en gezonde leefstijl van jonge kinderen. Deze aanpak heeft dezelfde basis als de Gezonde School-aanpak. We spreken van een doorgaande lijn, zodat voor kinderen aandacht voor gezonde leefstijl vanzelfsprekend is.

De GGDGemeentelijke gezondheidsdienst is gespecialiseerd in integraal werken aan gezondheid en heeft kennis van de gezondheid van kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. GGD’en adviseren scholen over de Gezonde School-aanpak, die ook de basis is van de aanpak Gezonde Kinderopvang. Adviseurs en zorgverleners van GGD’en kennen de doorgaande lijn tussen de kinderopvang en scholen.
Zij kunnen meedenken met de coach Gezonde Kinderopvang en adviseren hoe je structureel werkt aan een gezonde leefstijl. Bovendien heeft de GGD toegang tot een lokaal netwerk waar de kinderopvang zijn voordeel mee kan doen. Denk bijvoorbeeld aan scholen, gemeenten, lokale programma’s als JOGG en aan lokale experts zoals buurtsportcoach, diëtist, etc. Ook kent een GGD het landelijke effectieve activiteitenaanbod voor de kinderopvang.
Deze adviesrol staat los van de wettelijke taak die de GGD heeft als toezichthouder op de kwaliteit in de kinderopvang.

Gezonde Kinderopvang heeft geen vignet zoals een vignet Gezonde School. Hiervoor is gekozen op basis van de meningen vanuit de kinderopvang zelf. Uit een verkenning (2014) weten we dat brancheorganisaties en kinderopvangorganisaties kanttekeningen plaatsen bij een vignet. Men noemde de bijvoorbeeld: ‘werken aan gezondheid in de kinderopvang moet normaal zijn, een vignet is dan niet onderscheidend’ en ‘een vignet ontwikkelen en onderhouden kost veel geld, benut dat liever voor implementatie.’

Op Gezondekinderopvang.nl is te zien welke kinderopvangorganisaties een coach hebben. Coaches zelf ontvangen na het succesvol volgen van de train-de- trainerscursus een certificaat. Daarnaast ontvangt de organisatie een ingelijst certificaat waarmee zij kan laten zien dat men werkt met een coach Gezonde Kinderopvang.

Coaches die hun medewerkers hebben geschoold in de basismodule van Een Gezonde Start krijgen een communicatiepakket. Dat bevat onder andere een persbericht, het logo van Gezonde Kinderopvang en tips hoe zij de afronding van de eerste module van Een Gezonde Start kunnen markeren en promoten binnen en buiten hun organisatie. 

Scholing Een Gezonde Start

De scholing Een Gezonde Start omvat een train-de-trainercursus en een scholing voor de pedagogisch medewerkers. De tweedaagse train-de-trainercursus leidt een stafmedewerker op tot coach Gezonde Kinderopvang. Deze fungeert als aanspreekpunt rond gezonde leefstijl en is opgeleid om de scholing aan collega's te kunnen geven. Deelnemers leren in de train-de-trainercursus werken met de aanpak Gezonde Kinderopvang.

De scholing Een Gezonde Start voor pedagogisch medewerkers bestaat allereerst uit een basismodule over leefstijl en de interactie over leefstijl met kinderen en ouders. Daarnaast zijn er verdiepende themamodules over: voeding, beweging, gezond gewicht en veilig gedrag & veilige omgeving.

De train-de-trainercursus is voor pedagogisch stafmedewerkers in de kinderopvang die ervaring hebben in coachen en leiding geven. Deelnemers werken in een kinderopvangorganisatie (dagopvang, gastouderopvang of bso) en gaan in hun organisatie aan de slag met Gezonde Kinderopvang.

Vanwege het grote animo zijn de train-de-trainercursussen vaak in korte tijd volgeboekt. Houd daarom de website en nieuwsberichten in de gaten. U kunt zich via de aanmeldlink op de scholingspagina ook op de wachtlijst laten plaatsen. 

Per kinderopvangorganisatie kan één stafmedewerker zich kosteloos laten opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Wel moet de deelnemer aan een aantal voorwaarden voldoen en van de eigen organisatie tijd krijgen om de tweedaagse train-de-trainercursus te volgen en ermee aan de slag te gaan in de organisatie.

Coach Gezonde Kinderopvang

De scholing Een Gezonde Start is volledig uitgewerkt in een digitale leeromgeving voor coaches Gezonde Kinderopvang. Alle werkvormen, beeldmaterialen en achtergrondinformatie zijn daar beschikbaar. Ook ontvangen coaches de Nieuwsupdate Gezonde Kinderopvang, die is speciaal voor coaches. Verder zijn er intervisiedagen waar coaches hun ervaringen kunnen delen en aan de slag gaan in verdiepende workshops.

Op Gezondekinderopvang.nl ziet u op een kaart van Nederland welke organisaties een coach Gezonde Kinderopvang in dienst hebben. U kunt ook een tabel met organisaties met een coach bekijken en downloaden. 

De train-de-trainercursus leidt coaches Gezonde Kinderopvang op om vervolgens eigen medewerkers te scholen en op een structurele manier en met effect te werken aan gezonde leefstijl binnen de eigen organisatie. De coach kan geen andere medewerkers opleiden tot coach.

Overige vragen

Als u wilt communiceren over Gezonde Kinderopvang, dan kunt u gebruik maken van materialen uit de toolkit Gezonde Kinderopvang. U vindt hier bijvoorbeeld een beknopte folder en artikelen.

Informatie zoals folders of brochures kunt u aanvragen bij de partnerorganisatie die betrokken bij het betreffende gezondheidsthema voor dagopvang en bso. Bij ieder gezondheidsthema leest u bij welke partnerorganisatie u terecht kunt.  

In de nieuwsupdate Gezonde Kinderopvang vindt u actuele informatie, tips en ervaringen die u op weg kunnen helpen en inspireren bij het werken aan gezonde leefstijl in de kinderopvang. Deze nieuwsupdate richt zich op de coaches Gezonde Kinderopvang, die de train-de-trainercursus ‘Een Gezonde Start’ hebben gevolgd, maar ook andere belangstellenden kunnen zich abonneren. Mail uw naam, de naam van uw organisatie en uw e-mailadres naar info@scholingeengezondestart.nl. Dan krijgt u voortaan elke twee maanden de nieuwsupdate in uw inbox. 

Erkende activiteiten voor de kinderopvang krijgen een prominente plek in de activiteitenoverzichten op Gezondekinderopvang.nl. Een erkende activiteit is van goede kwaliteit, goed uitvoerbaar in de praktijk en biedt een grotere kans op effect. Een onafhankelijke erkenningscommissie heeft dit vastgesteld. Als eigenaar kunt u uw leefstijlactiviteit laten beoordelen. We zijn altijd op zoek naar goede interventies. Kijk voor meer informatie over dit erkenningstraject op Loketgezondleven.nl. Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar: gezondekinderopvang@rivm.nl