kleurplaat


De aanpak Gezonde Kinderopvang gaat gepaard met inzet van mensen en dus middelen. Dat wil niet zeggen dat Gezonde Kinderopvang veel geld kost. De eventuele kosten zijn afhankelijk van uw keuzes. Probeer slim om te gaan met de inzet van mensen en middelen.

Tips: slim omgaan met de inzet van mensen en middelen

 • Neem de aanpak Gezonde Kinderopvang en de gekozen gezondheidsthema’s mee in uw beleidsplannen.
 • Bekijk of medewerkers bestaande activiteiten ‘anders’ kunnen doen in plaats van dat ze ‘meer’ activiteiten moeten doen.
 • Bouw de activiteiten die u al doet rondom gezondheid uit en borg deze. Neem daarbij de vier pijlers als uitgangspunt.
 • Werk waar mogelijk samen met partners en maak hen voor onderdelen verantwoordelijk.
 • Maak gebruik van wat er al is, bijvoorbeeld van bestaande (gezondheids)activiteiten, zie het activiteitenoverzicht Gezonde Kinderopvang op Loketgezondleven.nl. 
 • Medewerkers bijscholen kan bijvoorbeeld met de scholing Een Gezonde Start. Deze is er specifiek op gericht medewerkers in de kinderopvang te ondersteunen om gezonde leefstijl bij jonge kinderen aan te leren.
 • Gebruik voor uw communicatie bestaande communicatiemiddelen, zoals de website of nieuwsbrief.
 • Onderzoek of u subsidie kunt krijgen voor Gezonde Kinderopvang. Vraag bij uw gemeente na of u gebruik kunt maken van subsidies rond bijvoorbeeld sport- of jeugdbeleid of via de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Daarnaast hebben provincies soms subsidiepotjes voor activiteiten.
 • Informeer of uw gemeente JOGG-gemeente is en kijk hoe u kunt aanhaken.
 • Kijk ook wat samenwerkingspartners financieel voor u kunnen betekenen. Wie is in staat en bereid om te sponsoren, bijvoorbeeld in middelen of via praktische ondersteuning?
 • Voor een (eenmalige) financiële impuls kunt u misschien een rommelmarkt of loterij organiseren.